application/x-httpd-php thutuchanhchinh.php ( C++ source, UTF-8 Unicode text ) - Trường THPT Chuyên Chu Văn An - Bình Định
logo
Trang chủ / Thủ tục hành chính
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024! THẦY VÀ TRÒ NHÀ TRƯỜNG QUYẾT TÂM THI ĐUA . ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI MỚI!!!

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 

 

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MÃ SỐ TTHC

NỘI DUNG

MẪU ĐƠN

 1

Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

 1.000.691.000.00.00.H08

 Xem nội dung

 

 2

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

1.004.436.000.00.00.H08 

 Xem nội dung

Mẫu số 1

 3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh  1.004.435.000.00.00.H08  Xem nội dung   Mẫu số 1
4 Xét, cấp học bổng chính sách 1.002.407.000.00.00.H08 Xem nội dung Mẫu số 2, Mấu số 3,Mẫu số 4
5 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

 1.005.144.000.00.00.H08

Xem nội dung Mẫu số 5
6 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000.711.000.00.00.H08  Xem nội dung   
7 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học 1.001.088.000.00.00.H08 Xem nội dung Mẫu số 6. mẫu số 7
8 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. 2.002.478.000.00.00.H08 Xem nội dung Mẫu số 7
9 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước 2.002.479.000.00.00.H08 Xem nội dung Mẫu số 8
10 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài 2.002.480.000.00.00.H08 Xem nội dung Mẫu số 8
11 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 1.005.092.000.00.00.H08 Xem nội dung Mẫu số 9
12 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 2.001.914.000.00.00.H08 Xem nội dung Mẫu số 10
13 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 1.005.142.000.00.00.H08 Xem nội dung  
14 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông 1.005.095.000.00.00.H08 Xem nội dung Mẫu số 11
15 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông 1.005.098.000.00.00.H08 Xem nội dung

Mẫu số 12

16 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT 1.005.090.000.00.00.H08 Xem nội dung  
17 Tuyển sinh trung học phổ thông 3.000.181.000.00.00.H08 Xem nội dung  

 

  

 

Góc ảnh đẹp
Xem tất cả