logo
Trang chủ / Liên hệ
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2022 - 2023. TOÀN THỂ CBGVNV VÀ HỌC SINH NỖ LỰC THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC MỚI!

Trường THPT Chuyên Chu Văn An Bình Định

Khu phố 5, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Điện thoại : 02563676268
Email: thptchuyenchuvanan@sgddt.binhdinh.gov.vn
Facebook: http://www.facebook.com/doantruongthptchuyenchuvananForm liên hệ

Góc ảnh đẹp
Xem tất cả