logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2022 - 2023. TOÀN THỂ CBGVNV VÀ HỌC SINH NỖ LỰC THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC MỚI!

Một số qui định đầu năm học 2021-2022 cho học sinh ở nội trú

Ngày đăng: 17-09-2021

 Thực hiện Công văn số 170/TB-CVA ngày 13 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trường THPT chuyên Chu Văn An V/v Thông báo tập trung học sinh năm học 2021-2022. Ban quản lí Nội trú nhà trường thông báo cho tất cả học sinh đăng ký ở nội trú năm học 2021-2022 đã xét duyệt một số nội dung như sau:

 

Nội dung qui định : media/ftp/Một số qui định đầu năm cho học sinh ở nội trú.pdf

 

 

 

Ban quản lí yêu cầu học sinh đã xét ở nội trú theo dõi và thực hiện nghiêm túc!

                                                   

                                                    (Tin từ trường THPT chuyên Chu Văn An)

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả