logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2022 - 2023. TOÀN THỂ CBGVNV VÀ HỌC SINH NỖ LỰC THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC MỚI!

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Ngày đăng: 05-05-2022

 

                                 Dẫn chương trình: Thầy Trần Huy Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An

 

                                  Thầy Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định phát biểu tại Buổi lễ

 

                     Thầy Võ Ngọc Sỹ - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định công bố Quyết định 

 

                                    Thầy Dương Trọng Anh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An 

 

                                   Thầy Dương Trọng Anh, thầy Đào Đức Tuấn và thầy Phan Văn Hà (từ trái qua)

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả