logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2022 - 2023. TOÀN THỂ CBGVNV VÀ HỌC SINH NỖ LỰC THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC MỚI!

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngày đăng: 05-05-2022

 Một số hình ảnh tại Hội nghị

      

Thầy Đào Đức Tuấn - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Thầy Dương Trọng Anh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An

Thầy Phan Văn Hà - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An 

Thầy Nguyễn Ngọc Cảnh - Tổ trưởng Tổ Lý, Thể dục, Giáo dục Quốc phòng Trường THPT chuyên Chu Văn An

Thầy Huỳnh Duy Thủy - Tổ trưởng Tổ Toán, Tin Trường THPT chuyên Chu Văn An

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả