logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2022 - 2023. TOÀN THỂ CBGVNV VÀ HỌC SINH NỖ LỰC THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC MỚI!

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022

Ngày đăng: 14-06-2022

   Chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hướng dẫn phát hành và thu nhận hồ sơ, lao động vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ tuyển sinh, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay,...

Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực; thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên; Góp phần tạo nên sự thành công của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2022 - 2023, tại Hội đồng coi thi: Trường THPT chuyên Chu Văn An.
 

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả