logo
Trang chủ / Công văn - Chỉ thị
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024! THẦY VÀ TRÒ NHÀ TRƯỜNG QUYẾT TÂM THI ĐUA . ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI MỚI!!!

CÔNG KHAI GIÁO DỤC

Ngày đăng: 28-03-2023

 

NĂM 2023

- Báo cáo thực hiện tình hình công khai quyết toán tài chính năm 2022 (Văn bản đính kèm)

- Quyết định về việc kiện toàn ban Quản trị phần mềm quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử (Văn bản đính kèm)

 - Thông báo công khai mức thu học phí, học phí học thêm, chính sách miexn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập và chính sách khuyến khích đối với học sinh năm học 2023 - 2024 (văn bản đính kèm)

- Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2023 - 2024 (Văn bản đính kèm)

 - Thông báo công khai kết quả đánh giá, xếp loại viên chức quản lý năm học 2022 -2023 (Văn bản đính kèm)

- Dự toán chi thường xuyên năm 2023 (Văn bản đính kèm)

- Dự toán thu y tế học đường năm 2023 (Văn bản đính kèm)

- Phương án thu, chi LPTS ĐH - CĐ năm 2023 (Văn bản đính kèm)

- Phương án thu, chi học thêm năm 2023 (Văn bản đính kèm)

- Phương án thu học phí năm 2023 (Văn bản đính kèm)

- Kế hoạch thực hiện công tác thu, chi tài chính năm 2023 (Văn bản đính kèm)

- Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi và số liệu thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2022 của trường THPT chuyên Chu Văn An (Văn bản đính kèm)

- Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi và số liệu thực hiện dự toán Quý IV năm 2022 của trường THPT chuyên Chu Văn An (Văn bản đính kèm)

- Kế hoạch công tác  công khai năm 2023 (06/01/2023) (Văn bản đính kèm)

- Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi và số liệu thực hiện dự toán Quý II năm 2023 của trường THPT chuyên Chu Văn An (văn bản đính kèm)

- Công khai mức thu học phí và các khoatn thu khác của trường THPT chuyên Chu Văn An trong năm học 2023 - 2024(Văn bản đính kèm)

- Quyết định về việc công bố công khai xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của trường THPT chuyên Chu Văn An (Văn bản đính kèm)

 -, Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi và số liệu thực hiện dự toán Quý I năm 2023 của trường THPT chuyên Chu Văn An (Văn bản đính kèm)

 - Công khai dự toán thu chi năm 2023 (Văn bản đính kèm)

 - Công khai dự toán thu chi năm 2023 (Văn bản đính kèm)

 


 
 

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả