logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022. TOÀN THỂ CBGVNV VÀ HỌC SINH THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC THÔNG ĐIỆP 5K . NỖ LỨC THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC MỚI!

V/v điều chỉnh Lịch công tác đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Tuyển sinh Đại học năm 2021

Ngày đăng: 17-08-2021

 Thực hiện Công văn số 3436/BGDĐT-QLT ngày 14/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v điều chỉnh Lịch công tác đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Công văn số 3190/BGĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19, Trường THPT chuyên Chu Văn An thông báo đến các em học sinh các nội dung cụ thể sau:

 

Văn bản gốc:  media/ftp/16_8-CVA-Thong bao.pdf

Mẫu Đơn xin phúc khảo : media/ftp/Don xin Phuc khao.pdf

 

 1. Điều chỉnh Lịch công tác đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

2. Điều chỉnh lịch tuyển sinh Đại học năm 2021

 

 

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả