logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022. TOÀN THỂ CBGVNV VÀ HỌC SINH THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC THÔNG ĐIỆP 5K . NỖ LỨC THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC MỚI!

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 18-08-2017

 

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

CHU VĂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  09/TB-CVA

Hoài Nhơn, ngày 08 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 

1. Điểm chuẩn trúng tuyển vào các lớp:

Lớp chuyên Ngữ văn       : 30,00 điểm

Lớp chuyên Tiếng Anh   : 25,00 điểm

Lớp chuyên  Toán           : 27,75 điểm

Lớp chuyên Toán - Tin   : 21, 00 điểm

Lớp chuyên Vật lí           : 25,50 điểm

Lớp chuyên Hóa học       : 26,25 điểm

Lớp chuyên Sinh học      : 25,75 điểm

Lớp không chuyên          : 20,25 điểm

          2. Những học sinh trúng tuyển tập trung về trường THPT chuyên Chu Văn An lúc 7 giờ 00 phút ngày 05 tháng 7 năm 2017 để tổ chức biên chế lớp và tham gia học tập năm học 2017 - 2018.

          3. Những học sinh không trúng tuyển có nguyện vọng phúc khảo điểm bài thi thì liên hệ với văn phòng nhà trường để làm hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ phúc khảo từ ngày 08/6/2017 đến hết ngày 15/6/2017.

          Thông báo kết quả phúc khảo ngày 19/6/2017. Trong khi chờ kết quả phúc khảo, thí sinh vẫn được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT theo quy định tuyển sinh năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Bình Định.

4. Nhà trường trả hồ sơ cho những học sinh không trúng tuyển từ ngày 08/6/2017 đến hết ngày 10/6/2017.

Những học sinh không trúng tuyển có thể nộp hồ sơ tham gia dự thi vào các trường THPT công lập từ ngày 08/6/2017 đến hết ngày 10/6/2017.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

DƯƠNG TRỌNG ANH

Góc ảnh đẹp
Xem tất cả