logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024! THẦY VÀ TRÒ NHÀ TRƯỜNG QUYẾT TÂM THI ĐUA . ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI MỚI!!!

Dành cho học sinh lớp 12 năm học 2020 - 2021. Về việc chuẩn bị đợt, kỳ thi TN THPT Quốc gia năm 2021

Ngày đăng: 28-07-2021

 Thực hiện Công văn Số: 1537/SGDĐT-QLCLGD-GDTX , ngày tháng 7 năm 2021 của Sở Giáo dục và đào tạo Bình Định Về việc chuẩn bị công tác thi tổ chức đợt, kỳ thi TN THPT Quốc gia năm 2021. Hiệu trưởng trường THPT chuyên Chu Văn An thông báo cho toàn thể CBGVNV và học sinh lớp 12 một sô nội dung lưu ý sau:

Thông báo số 141. media/ftp/141_-THÔNG-BÁO-VV-TỔ-CHỨC-THI-ĐỢT-2-KỲ-THI-TỐT-NGHIỆP-THPT-NĂM-2021.pdf

Thông báo số 142. media/ftp/142_-KẾ-HOẠCH-CONG-TÁC-CHUẨN-BỊ-VÀ-ĐRAM-BẢO-AN-TOÀN-THI-TỐT-NGHIỆP-THPT-NĂM-2021.pdf

Đề nghị CBGVNV và học sinh lớp 12 (năm học 2020 - 2021) của nhà trường theo dõi và nghiêm túc thực hiện./.

                                                                                                        Hiệu trưởng

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả