logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022. TOÀN THỂ CBGVNV VÀ HỌC SINH THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC THÔNG ĐIỆP 5K . NỖ LỨC THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC MỚI!

Chúc mừng 100% học sinh chuyên Chu Văn An khóa 1 đã tốt nghiệp.

Ngày đăng: 27-08-2020

Chúc mừng 100% học sinh chuyên Chu Văn An khóa 1 đã tốt nghiệp.

Chúc mừng em Nguyễn Phương Thùy 12 Toán thủ khoa toàn trường và khối B00 với 30.05 điểm (Toán: 9.8; Hóa:9.75; Sinh:10;UTKV: 0.5) và thủ khoa khối D07 (28.85 điểm)
Chúc mừng em Phan Thị Bích Dâng 12 Lý thủ khoa toàn trường khối A00 (28.05 điểm); em Trần Thị Kiều Trinh 12 Anh thủ khoa toàn trường khối A01 (29.15 điểm) và khối D01(28.65 điểm); em Dương Diệu Ngân 12 Văn thủ khoa toàn trường khối C00 (27.00 điểm).
Toàn trường có 14.37% tổng số học sinh 12 có tổng điểm xét Đại học từ 27.00 điểm trở lên; có 66,47% tổng số học sinh đạt từ 24 điểm trở lên). Chúc mừng các học sinh đã trúng tuyển Đại học theo diện ưu tiên xét tuyển dành cho trường chuyên và các em có điểm cao để xét vào đại học mong muốn.
Mặc dù đây là khóa đầu tiên của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả trên là niềm động viên, khích lệ cho thầy và trò trường THPT chuyên Chu Văn An tiếp tục nỗ lực dạy và học để đạt kết quả cao hơn nữa trong những năm tiếp theo.
 

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả