logo
Trang chủ / Hoạt động
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!
Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Chu Văn An

Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Chu Văn An

Ngày đăng: 17-06-2020

Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Chu Văn An

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Chu Văn An năm học 2019 - 2020

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Chu Văn An năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 02-05-2019

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Chu Văn An năm học 2019 - 2020

Thư ngỏ 2019 - 2020

Thư ngỏ 2019 - 2020

Ngày đăng: 02-05-2019

Thư ngỏ 2019 - 2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Chu Văn An năm học 2019 - 2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Chu Văn An năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 02-05-2019

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Chu Văn An năm học 2019 - 2020

Phương án tổ chức tuyển sinh vào 10 áp dụng từ năm học 2019 -2020

Phương án tổ chức tuyển sinh vào 10 áp dụng từ năm học 2019 -2020

Ngày đăng: 17-12-2018

Phương án tổ chức tuyển sinh vào 10 áp dụng từ năm học 2019 -2020

Gộp kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên và trường THPT công lập

Gộp kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên và trường THPT công lập

Ngày đăng: 05-12-2018

(BĐ) – Theo thông báo của Sở GD&ĐT, từ năm học 2019-2020, phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của tỉnh sẽ thay đổi.

Góc ảnh đẹp
Xem tất cả