logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024! THẦY VÀ TRÒ NHÀ TRƯỜNG QUYẾT TÂM THI ĐUA . ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI MỚI!!!
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tỉnh Bình Định năm học 2023-2024

Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tỉnh Bình Định năm học 2023-2024

Ngày đăng: 28-11-2023

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024. Nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm tại trường THPT chuyên Chu Văn An: 03 vị trí nhân vien và 17 vị trí giáo viên.

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 07-04-2023

Ngày 06/4/2023 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định đã ban hành thông báo số 788/TB-SGDĐT về việc Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2022

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngày đăng: 01-12-2022

Trường THPT chuyên Chu Văn An thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2022. Thời gian nhận bằng từ ngày 24/11/2022.

Góc ảnh đẹp
Xem tất cả