logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024! THẦY VÀ TRÒ NHÀ TRƯỜNG QUYẾT TÂM THI ĐUA . ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI MỚI!!!
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ THÊM LỚP CHUYÊN SỬ, ĐỊA NĂM HỌC 2024-2025

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ THÊM LỚP CHUYÊN SỬ, ĐỊA NĂM HỌC 2024-2025

Ngày đăng: 19-02-2024

Căn cứ Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định; Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Xét theo đề nghị của Trường THPT chuyên Chu Văn An,Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định đã ban hành văn bản đồng ý cho trường THPT chuyên Chu Văn An mở thêm 01 lớp Chuyên Lịch sử và 01 lớp chuyên Địa lý từ năm học 2024-2025.

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN LỆ PHÍ XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN LỆ PHÍ XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023

Ngày đăng: 27-07-2023

Thời gian thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh đối với tỉnh Bình Định: Từ 00 giờ ngày 03/8/2023 đến 17 giờ ngày 04/8/2023.

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 12-07-2023

Ngày 11/7/2023 Hiệu trưởng trường THPT chuyên Chu Văn An đã ban hành thông báo về việc tập trung học sinh năm học 2023-2024.

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 28-04-2023

Ngày 15/4/2023 Trường THPT chuyên Chu Văn An ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2023-2024

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÉT TUYỂN, ƯU TIÊN TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÉT TUYỂN, ƯU TIÊN TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngày đăng: 17-03-2023

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÉT TUYỂN, ƯU TIÊN TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Góc ảnh đẹp
Xem tất cả