logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024! THẦY VÀ TRÒ NHÀ TRƯỜNG QUYẾT TÂM THI ĐUA . ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI MỚI!!!
Thông báo bổ sung, điều chỉnh một số nội dung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024

Thông báo bổ sung, điều chỉnh một số nội dung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024

Ngày đăng: 19-12-2023

Thông báo bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch số 2974/KH-SGDĐT ngày 17/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 theo Quyết định số 4423/QĐ-SGDĐT ngày 19/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 (có đính kèm).

Thông báo nội dung kỳ thi Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tỉnh Bình Định năm học 2023-2024

Thông báo nội dung kỳ thi Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tỉnh Bình Định năm học 2023-2024

Ngày đăng: 02-12-2023

Thông báo nội dung thi kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tỉnh Bình Định năm học 2023-2024

Góc ảnh đẹp
Xem tất cả