logo
Trang chủ / Hoạt động
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024! THẦY VÀ TRÒ NHÀ TRƯỜNG QUYẾT TÂM THI ĐUA . ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI MỚI!!!
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Viettel Study

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Viettel Study

Ngày đăng: 12-02-2020

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Viettel Study

Hướng dẫn học sinh học và ôn luyện online miễn phí trên hệ thống Viettel Study trong thời gian nghỉ học

Hướng dẫn học sinh học và ôn luyện online miễn phí trên hệ thống Viettel Study trong thời gian nghỉ học

Ngày đăng: 12-02-2020

Hướng dẫn học sinh học và ôn luyện online miễn phí trên hệ thống Viettel Study trong thời gian nghỉ học

Khai thác hệ thống học trực tuyển Viettel Study để ôn tập kiến thức các môn học

Khai thác hệ thống học trực tuyển Viettel Study để ôn tập kiến thức các môn học

Ngày đăng: 12-02-2020

Hướng dẫn học sinh ôn luyện Viettel Study

Khai thác hệ thống trực tuyến Viettel Study

Khai thác hệ thống trực tuyến Viettel Study

Ngày đăng: 12-02-2020

Khai thác hệ thống trực tuyến Viettel Study

Seminar

Seminar "Giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam" : Mô hình giáo dục cho các nhà giáo dục

Ngày đăng: 10-01-2020

Seminar "Giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam" : Mô hình giáo dục cho các nhà giáo dục

Hệ thống quản lý học tập và sinh hoạt chuyên môn

Hệ thống quản lý học tập và sinh hoạt chuyên môn

Ngày đăng: 22-07-2017

Hệ thống quản lý học tập và sinh hoạt chuyên môn

Góc ảnh đẹp
Xem tất cả